Palabras sobresdrújulas por categorías

Palabras sobresdrújulas formadas a partir de verbos

 1. cómpramelo
 2. escóndeselo
 3. mándamelo
 4. anunciándoselo
 5. cerrándoselo
 6. véndemelo
 7. leyéndoselo
 8. levántamelo
 9. deténselo
 10. cubriéndoselo
 11. incorporándoselo
 12. quitándoselo
 13. dividiéndotelo
 14. alisándomelo
 15. entrégaselo
 16. cuídaselo
 17. martillándolo
 18. cámbiamelo
 19. destrúyeselo
 20. arréglamelo

Palabras sobresdrújulas a partir de adjetivos que forman adverbios en “mente”

 1. mágicamente
 2. intrépidamente
 3. difícilmente
 4. lúcidamente
 5. cortésmente
 6. hipócritamente
 7. útilmente
 8. grácilmente
 9. comúnmente
 10. íntimamente
 11. gráficamente
 12. médicamente
 13. psicológicamente
 14. prosódicamente
 15. eufónicamente
 16. matemáticamente
 17. físicamente
 18. químicamente
 19. históricamente
 20. épicamente

Palabras sobresdrújulas divididas en sílabas

 1. i-dén-ti-ca-men-te
 2. o-tór-ga-se-lo
 3. mé-di-ca-men-te
 4. so-bán-do-le
 5. có-mo-da-men-te
 6. cóm-pra-te-lo
 7. es-tú-pi-da-men-te
 8. di-cién-do-se-lo
 9. ahu-yen-tán-do-me-lo
 10. há-bil-men-te
 11. po-é-ti-ca-men-te
 12. trans-for-mán-do-me-lo
 13. é-ti-ca-men-te
 14. sú-bi-ta-men-te
 15. re-ví-sa-se-lo
 16. cuí-da-te-me
 17. trans-por-tán-do-te-lo
 18. ima-gi-nán-do-me-lo
 19. bio-ló-gi-ca-men-te
 20. ge-o-ló-gi-ca-men-te

Citar en formato APA: ( A. 2013, 03. Palabras sobresdrújulas por categorías. Palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Obtenido , de https://palabrasesdrujulas.com/palabras-sobresdrujulas-por-categorias/.)